Par mums Par mums

Par mums

SIA "Thermeko" ir jauns, strauji augošs daudznozaru uzņēmums, kas Latvijas tirgū piedāvā pašu izstrādātu un ražotu siltumizolācijas materiālu "IZOPROK", kā arī piedāvā jaunu Latvijas tirgum  lokšņu celtniecības materiālu ārējiem un iekšējiem darbiem - magnezīta loksnes.

Abi materiāli kopā veido siltināšanas sistēmu "Thermeko", kas ir izmantojama gan jaunbūvēs, 
gan esošu ēku renovācijas un siltināšanas darbos. 

Uzņēmums attīstā savu ražošanas bāzi un pastāvīgi izstrādā un piedāvā jaunus siltināšanas materiāla veidus.

Mūsu pieredze

SIA "Thermeko" palīdzejusi sagatavot un vadīt projektus vairakās programmās.

Pašlaik:

- noslēgti līgumi divām augsskolām par ēku renovāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atklatājā konkursā "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās";

- noslēgti līgumi diviem ražošanas uzņēmumiem ražošanas un noliktavu ēku renovācijai VARAM atklatājā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās";

- noslēgti līgumi un notiek iepirkumi četrām daudzdzīvokļu mājām LIAA programmā "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi";

- sagatavošanā ir ap 10 projektiem iesniegšanai LIAA programmā "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi";

- notiek projektu sagatavošana VARAM atklatājā konkursā "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai".