Projekti Projekti

Projekti

06.06.2016.

SIA "Thermeko"ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2016/429 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds16.11.2015.

Tehnoloģiskā ražošanas līnija uzstādīta un palaista.
12.10.2015
Tehnoloģiskā līnija tiek gatavota sūtīšanai uz Rīgu!

 

01.06.2015.
Turpinās tehnoloģiskās līnijas izgatavošanas darbi Polijā.


31.03.2015.


SIA Thermeko ir noslēdzis 31.03.2015 līgumu Nr.NP-2015/5 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Jaunā inovatīvā siltumizolācijas materiāla izstrāde, pētīšana un sertificēšana” īstenošanu, ko līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments.01.03.2015.  

Noslēgts līgums ar iekārtas piegādātāju "PROMET-STAL" Sp. z o.o.   09.12.2014. 

Pabeigta iepirkuma procedūra. 08.12.2014 pieņemts lēmums par iepirkuma uzvarētāju. 09.12.2014 publicēts paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem. Uzvarētājs ir "PROMET-STAL" Sp. z o.o. (Polija).   31.10.2014. 

Ir veikta atklāta iepirkumu procedūra atbilstoši MK nr. 299. 31.10.2014. publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru iub.gov.lv mājas lapā. Iepirkuma priekšmets: tehnoloģiskā līnija siltumizolācijas materiāla ražošanai


19.09.2014.
SIA „Thermeko” ir noslēdzis 2014. gada 19. septembrī līgumu Nr. L-APV-14-0211 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Jaunā inovatīvā siltumizolācijas materiāla ražošana”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.  _ 30.06.2014.

SIA „Thermeko” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/85 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Thermeko” ražotnē” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 101,803 tonnas gadā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 345 561,97 EUR. KPFI finansē 64,609332 % no attiecināmajām izmaksām, t.i. 223 265,28 EUR. 
SIA „Thermeko” noslēgusi līgumu ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Jauna siltumizolācijas materiāla ražošanas bāzes izveide” realizāciju, piesaistot ES struktūrfondu līdzfinansējumu.
 
29.06.2011.
Projekta realizācijas gaitā notiek iekārtu izgatavošana piegādātāju ražotnēs un ražošanas telpu sagatavošanas darbi.
 
19.09.2011.
Projekta realizācija ir veiksmīgi pabeigta un tiek gatavots noslēguma pārskats atbalsta saņemšanai par veiktajiem ieguldījumiem.

Informācija par projektu „Jaunā inovatīvā siltumizolācijas materiāla izstrāde, pētīšana un sertificēšana”2015. gada 1. aprīlī  SIA Thermeko ir noslēdzis līgumu Nr.NP-2015/5 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Jaunā inovatīvā siltumizolācijas materiāla izstrāde, pētīšana un sertificēšana” īstenošanu, ko līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments rogrammas „Inovācijas „zaļās” ražošanas joma” projektu atklātā konkursa „Neliela apjoma grantu shēma” 2. kārtas ietvaros.

Projekta mērķis - jauna, inovatīva siltumizolācijas materiāla IsoPerl izstrāde, testēšana, sertificēšana un virzīšana tirgū. IsoPerl sastāvdaļas ir jau ražots IZOPROK materiālu un pašu ražotas putu polistirola bumbiņas grafīta apvalkā.

Plānots, ka jauns produkts būs vienlaicīgi konkurētspējīgs ne tikai Latvijas, bet arī strauji augošajā siltumizolācijas materiālu starptautiskajā tirgū.

Projektā plānotās aktivitātes:

1. Projekta vadība.

2. Produkta testēšana, ieskaitot produkta pētīšanas stenda izveide.

4. Produkta sertificēšana.

5. Dalība starptautiskās izstādēs.

6. Komandējumi.

7. Reklāmas aktivitātes.

 

JAUNĀKIE NOTIKUMI PROJEKTĀ

 

2015. gads, aprīlis

Tika veiktas pārrunas ar pakalpojumu veicējiem – zinātniskām organizācijām.

Pasūtīts materiāls pētījumiem (uzputotas grafita polistirola granulas).

 

2015. gads, maijs

Tika saskaņotas līgumu detaļas ar zinātniskām organizācijām. Piemēram, izdomāta stenda konstrukcija pētījumiem.

 

2015. gads, jūnijs

Parakstīts līgums ar RTU par materiāla IZOpearl īpašību pētījumiem.

Pētniecības darbos tiks analizēts, kā mainās materiāla īpašības, mainoties sastāvdaļu attiecībai, tiks pētīts, vai ir iespējams izstādāt maisījumus ar dažādu sastāvdaļu attiecību, pielāgojot tos dažādiem tukšumiem ēku sienās.

Izmantojamās izejvielas: grafīta polistirols (apmēram 60-90%) un Izoprok (apmēram 10-40%).

Parakstīts līgums ar RTU par tehniskā kataloga izstrādi.

Līguma darba mērķis ir izstrādāt katalogu un failus PDF un DWG formātos ar gataviem universāliem siltumizolācijas tehniskiem risinājumiem arhitektu, projektētāju un būvnieku vajadzībām

Darba uzdevumi:

*  Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini;

*  Tipveida siltumizolācijas tehniski risinājumu izstrāde.

Sagaidāmie rezultāti:

*  Gatavo universālo siltumizolācijas tehnisko risinājumu katalogs papīrā un elektroniskā formātā;

*  Uz izklājlapu lietojumprogrammatūras balstīto siltuma caurlaidības koeficienta aprēķina programma.

Piegādāts materiāla analogs pētījumiem (uzputotas grafita polistirola granulas).

Aktīvi domājam par pārdošanas stratēģiju!

2015. gads, jūlijs

SIA Thermeko vadības komanda apmeklēja kursus „Biznesa modelēšana”, kurus vadīja Kārlis Apkalns un Dāvids Štēbelis.

Šie kursi ir domāti uzņēmuma vadītājiem un īpašniekiem, lai apgūtu biznesa modelēšanas priekšrocības, kas palīdz izvērtēt iespējamos biznesa riskus, kā arī novērtēt biznesa paplašināšanas iespējas nākotnē.

Kursi palīdz risināt svarigākas biznesa problēmas:

Kā biznesa ideju pārbaudīt bez dārgiem eksperimentiem? Kā labāk izmantot esošos resursus? Ko tieši pērk Klients? Kā dažādot un uzlabot ienākumu plūsmu?

Šie kursi deva mums praktiskus padomus un idejas, kā veicināt biznesa attīstību mūsu uzņēmumā.

2015. gads, augusts

Parakstīts līgums ar SIA «Procesu analīzes un izpētes centrs» par IZOpearl rādītāju noteikšanu.

 2015. gads, septembris

Oktobrī (15.10-18.10.2015) SIA Thermeko pirmoreiz prezentēs savu jaunu siltumizolācijas materiālu IZOpearl izstādē Māja. Dzīvoklis 2015.

Lai labāk prezentēt IsoPerl īpašības izstrādē tiks izgatavots speciāls izstādes stends.

Izstrādāts buklets par IZOpearl materiālu krievu un latviešu valodā.

2015. gads, oktobris

Turpinās pētniecības darbi ar RTU.

2015. gads, novembris

15. novembrī tika palaista ekspluatācijā IZOpearl ražotne: ražošanas iekārta nodota ekspluatācija. Saražota IZOpearl testa partija.

2015. gads, decembris

Turpinās pētniecības darbi ar RTU: tehniskā kataloga izstrāde kopā ar failiem PDF un DWG formātos ar gataviem universāliem siltumizolācijas tehniskiem risinājumiem siltumizolācijas materiāla IZOpearl izmantošanai arhitektu, projektētāju un būvnieku vajadzībām.

Turpinās materiāla īpašību pētījumi.

2016. gads, janvāris

Turpinās pētniecības darbi ar RTU.

2016. gads, februāris

Turpinās pētniecības darbi ar SIA Procesu Analīzes un Izpētes Centrs (materiālu īpašību pētījumi, materiālu modelēšana, lai noteikt optimālo sastāvu.

Turpinās komunikācijas ar sertificēšanas institūcijām Čehijā un Lietuvā par produkta IZOpearl sertificēšanu.

Notiek sagatavošana dalībai izstādei „Māja. Dzīvoklis. 2016.”

2016. gads, marts

Turpinās pētniecības darbi ar SIA Procesu Analīzes un Izpētes Centrs (materiālu īpašību pētījumi, materiālu modelēšana, lai noteikt optimālo sastāvu).

Turpinās komunikācijas ar sertificēšanas institūcijām Čehijā un Lietuvā par produkta IZOpearl sertificēšanu.

Piedalīšanās starptautiskā izstādē „Māja. Dzīvoklis. 2016.”

2016. gadas aprīlis

Turpinās pētniecības darbi.

Piedalīšanās starptautiskā Lietuvas izstādē „RESTA”

2016. gads, maijs

Turpinās pētniecības darbi.

Piedalīšanās starptautiskā izstādē "Daugavpils Būve -2016"

2016. gads, jūnijs

Turpinās pētniecības darbi.

2016. gads, jūlijs

Turpinās pētniecības darbi.

2016. gads, augusts

Turpinās pētniecības darbi.

2016. gads, septembris

Notiek komandējums uz Minsku.

Turpinās komunikācijas ar sertificēšanas institūcijām Čehijā.

Notiek sagatavošana dalībai izstādei „Māja. Dzīvoklis. 2016.”

2016. gads, oktobris

Notiek komandējums uz Minsku.

Piedalīšanās starptautiskā izstādē „Māja. Dzīvoklis. 2016.”

2016. gads, novembris

Notiek produkta IZOpearl sertificēšana atbilstoši Baltkrievijas Republikas prasībām.

2016. gads, decembris

Notiek produkta IZOpearl sertificēšana atbilstoši Baltkrievijas Republikas prasībām.

2017. gads, janvāris

Turpinās pētniecības darbi.

2017. gads, februāris

Sagatavota zinātniskā publikācija par IZOpearl iesniegšanai žurnālā “Latvijas fizikas un inženierzinātņu vēstis” vai citā SCOPUS izdevumā.

2017. gads, marts

Tika pabeigti pētniecības darbi, sagatavotas atskaites par veiktajiem pētījumiem.

Notiek jaunā produkta sertificēšana.

2017. gads, aprīlis

Izstrādāts tehniskais katalogs.

Notiek jaunā produkta ūgunsdrošības pētījumi.

Notiek jaunā produkta sertificēšana.

Notiek tehniskā kataloga dizaina izstrāde, tulkošana uz angļu un krievu valodu.